Så här kommer du till behandling hos oss

Få behandling på aCure

Privat patient

På aCure kan vi hjälpa dig med snabb utredning och behandling utan väntetid.

Du kan kontakta oss som egenbetalare utan remiss från din egen läkare (utom vid bildgivande diagnostiska undersökningar, som kräver en remiss).

Om du önskar undersökning eller behandling är du välkommen att ringa till en av våra läkarsekreterare, som kan ge råd och boka tid åt dig.

Sjukförsäkringen "danmark"

Om du är medlem i sjukförsäkringen "danmark" kan du, beroende på din personliga täckning, få bidrag till behandling på aCure.

Om du är osäker på omfattningen av din täckning kan du kontakta "danmark".

Betalning

Konsultationer och undersökningar betalas kontant eller med betalkort i receptionen efter besöket hos specialistläkaren eller andra behandlingar.

Operationer betalas i förväg, senast fem dagar före operationsdagen.

Betalning kan göras med betalkort eller via banköverföring.
aCure är anslutet till patientförsäkringssystemet och våra priser inkluderar därför en obligatorisk patientförsäkringsavgift på 6%.

Försäkrad patient

Om du har en hälsoförsäkring kan du få snabb utredning och behandling på aCure efter överenskommelse med ditt försäkringsbolag. aCure samarbetar med de flesta försäkringsbolag, vilket ger dig möjlighet till snabb behandling av våra högt kvalificerade specialistläkare.

Offentlig patient

Som patient inom den offentliga vården har du rätt till snabb utredning och utökat fritt sjukhusval.

Du kan utnyttja rätten till snabb utredning
- om väntetiden för utredning överstiger 30 dagar.

Du kan använda det utökade fria sjukhusvalet
- om din primärvårdsläkare behöver en diagnostisk undersökning, t.ex. en röntgen eller en skanning, och samtidigt har remitterat dig till ett offentligt sjukhus där väntetiden är längre än 30 dagar
- om väntetiden för din planerade behandling är längre än 30 dagar
- om din operationsdag ändras, oavsett hur lång förseningen är.

aCure har avtal med Danske Regioner, vilket innebär att du kan bli remitterad till oss om den offentliga vården inte kan uppfylla väntetids-garantin.

Patientkontor

Om du vill bli remitterad till aCure ska du kontakta patientvägledaren på det sjukhus där du står i kö.

För svar på generella frågor och information om dina möjligheter att använda det utökade fria sjukhusvalet, är det bäst att kontakta patientvägledaren i din hemregion, patientvägledaren i vår branschorganisation eller besöka Sundhed.dk:s webbplats.

Region Syddanmark

Patientkontoret, Damhaven 12, 7100 Vejle
Öppettider: Vardagar mellan kl. 9-12
Telefon: 76 63 14 90

Region Nordjylland

Patientkontoret, Niels Bohrs Vej 30, Postboks 8300, 9220 Aalborg 
Telefon: 97 64 80 10

Region Sjælland

Patientkontoret, Alléen 15, 4180 Sorø
Telefon: 70 15 50 01

Region Sjælland

Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød
Telefon: 48 20 57 17

Patientvägledare i branschorganisationen:

Rie Rasmussen, Sundhed Danmark, Föreningen av danska hälsovårdsföretag

Kontakt info

Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
Info@acureph.dk
Tel: +45 73 70 67 01

Öppettider

Måndag-Fredag: 8:00-15:30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram