Patientförlopp

Som patient på aCure Privatsjukhus kan du förvänta dig en trygg vårdprocess.

Vid förundersökningen kommer specialistläkaren att genomföra en noggrann undersökning och gå igenom sjukdomsförloppet med dig. Tillsammans planerar ni även den fortsatta vårdprocessen.
Vid behov kan kompletterande undersökningar, såsom röntgen och MR-skanning, utföras i förlängningen av förundersökningen.

Om en operation är den bästa lösningen kan du i samråd med specialistläkaren hitta en tid för din operation som passar dig.
Det kommer att vara samma specialistläkare som följer dig under hela vårdförloppet.

Om sjukhusvård behövs i samband med operationen kommer du att bli inlagd på ett nyrenoverat och modernt enkelrum.

Rökning och alkohol påverkar resultatet av din operation.
När du ska opereras är det därför viktigt att du förbereder dig för operationen. På så sätt skapar du de bästa förutsättningarna för ett bra resultat.

Efter utskrivningen planeras uppföljning och eventuell rehabilitering, beroende på typ av operation och individuella behov.

Kontakt info

Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
Info@acureph.dk
Tel: +45 73 70 67 01

Öppettider

Måndag-Fredag: 8:00-15:30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram